Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Ditt beslut kommer att omprövas vart annat år. Detta då det ibland kan förekomma stora förändringar hos en person vilket kan leda till att förutsättningarna för din assistans kan komma att förändras. Du som assistanstagare är också skyldig att informera om det sker några förändringar i din situation som kan komma att påverka din assistans.