Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Det finns många olika situationer då ditt hjälpbehov kan förändras eller kan öka och ibland kan de beviljade timmarna i ditt beslut inte räcka till. Då tar du kontakt med oss och vi träffas för att titta på ditt beslut och på din situation. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig att utöka ditt beslut till det antal timmar du behöver.