Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

LSS-lagen är en s.k. rättighetslag vilket innebär att du kan kräva den rätten i en domstol, om så skulle behövas. I vårt arbete stöter vi ofta på människor som inte har beviljats den assistans de uppenbart har rätt till och behov av. Juridisk hjälp är ofta avgörande för om du kan få den rätten tillgodosedd.