Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Kund

/Vill du också bli kund hos oss?

När vi träffar nya kunder brukar vi göra på följande sätt för att lära känna dig och kunna hjälpa dig på det bästa sätt vi kan:

Kontakta oss för ett personligt möte
Ring 040-97 91 59 eller maila kontakt@hadicare.com så bokar vi ett första förutsättningslöst möte då vi träffas hos dig eller på vårt kontor och samtalar om dina behov och vad vi kan göra för dig.

Ny ansökan
Får vi ditt förtroende kan vi hjälpa dig att ansöka om personlig assistans. Beroende på hur aktiv du själv vill vara i processen hjälper vi dig med:

  • att ta fram rätt dokumentation
  • att sammanställa alla uppgifter som krävs för att din Försäkringskassa eller kommun skall kunna göra en tillfredsställande utredning som är till din fördel
  • att kontakta skola, sjukvård och omsorg
  • myndighetskontakter och eventuella juridiska behov i samband med ansökan

Detta sker naturligtvis enligt dina förutsättningar och önskemål.

Byte från annan samordnare
Är du idag kund hos en annan assistanssamordnare och önskar byta till HadiCare hjälper vi dig med allt som behövs för att flytta till oss.

Om ansökan beviljas
Vi hjälper dig också med att ta fram personal utefter dina önskemål och behov. Vi tar hand om all ekonomi och allt arbete kring personalen.

Andra insatser och stöd
För dig som redan är kund hos oss erbjuder vi också vägledning och hjälp kring en rad andra insatser och stöd som till exempel handikappersättning, vårdbidrag, bostadsanpassning eller bilstöd.

Kayed berättar:

"Jag är nöjd med HadiCare AB och har varit med dem länge. De har gett mig all den hjälp jag vill ha och jag känner mig trygg hos dem. Personalen är vänlig och professionell och jag känner mig alltid välkommen på HadiCares kontor."