Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

LSS-lagen

/Övergripande information om LSS-lagen

Assistansreformen
Personlig assistans bygger på en reform som genomfördes i Sverige 1994. Assistansreformen är unik i sitt slag på det viset att den innebär ett erkännande av ett modernt och inkluderande synsätt på den som är funktionshindrad och dennes rättigheter. Utöver detta är assistansen en rättighet som tillhör brukaren och en insats som riktas till och disponeras av brukaren själv. Detta innebär en stor frihet för den enskilde individen då insatsen inte placeras hos någon allmän verksamhet eller myndighet utan istället disponeras till sin helhet av den enskilde.

Rätten till personlig assistans
Vem som har möjlighet att få personlig assistans regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rätten till assistans omfattar dig som har en:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller;
  2. Betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller;
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Den som uppfyller rekvisiten ovan kan ansöka om personlig assistans.

Publicerad: 2013-05-01
Senast uppdaterad: 2013-05-15

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.