Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Vanliga frågor

/Att tänka på före du väljer assistansbolag

Här har vi samlat några vanligt återkommande frågor rörande personlig assistans. Finner du inte svaret på din fråga här är du välkommen att ställa den direkt till oss på telefon 040-97 91 59 eller mail kontakt@hadicare.com.

Vad är personlig assistans?

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

En personlig assistent hjälper alltså dig som har en omfattande funktionsnedsättning med att göra de saker som du skulle kunnat göra utan din funktionsnedsättning, från vardagliga saker till nöjen.

Vem har rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans regleras i Lagen som stöd och service till vissa handikappade (LSS). I den anges tre kategorier som kan vara berättigade till personlig assistans:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
  2. Personer med betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom;
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det antal timmar du kan ha rätt till avgörs individuellt efter en prövning av ditt behov. Om du har ett grundläggande behov som understiger 20 timmar per vecka är det din hemkommun som prövar och beslutar om din assistans. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka är det istället Försäkringskassan som prövar dina behov och beslutar om din personliga assistans.

Vem kan utföra personlig assistans?

När du har fått ett beslut om personlig assistans är det du själv som väljer vem du vill skall få ditt förtroende att utföra assistansen. Det kan t.ex. vara genom din hemkommun, ett kooperativ, eller genom en privat assistanssamordnare, som HadiCare AB, som kan skräddarsy din personliga assistans så som du vill ha den.

Har jag någon uppsägningstid?

Ja, vi tillämpar vanligen tre månaders uppsägningstid. Vi tror dock att hög kvalitet och engagerad service för med sig nöjda kunder som vill stanna kvar hos oss länge.

Som kund hos HadiCare AB kan jag själv bestämma vem som skall vara min assistent?

Ja det kan du. Vi som samordnare är dock noggranna med den personliga lämpligheten hos de vi anställer som assistent till dig och vi följer de riktlinjer och krav som bl.a. socialstyrelsen ställer upp för verksamheten.

Tar HadiCare AB ut någon avgift för hjälp med ansökningar och annan service?

Nej, HadiCare AB tar inte ut några avgifter för att hjälpa till med ansökningar, anskaffning av medicinskt underlag eller juridisk hjälp. Detta är en del av vår omsorg om dig som kund hos oss.

Om jag behöver mer assistanstimmar, hur gör jag då?

Det finns många olika situationer då ditt hjälpbehov kan förändras eller kan öka och ibland kan de beviljade timmarna i ditt beslut inte räcka till. Då tar du kontakt med oss och vi träffas för att titta på ditt beslut och på din situation. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig att utöka ditt beslut till det antal timmar du behöver.

Kommer mitt beslut att vara varaktigt eller kommer det att omprövas?

Ditt beslut kommer att omprövas vart annat år. Detta då det ibland kan förekomma stora förändringar hos en person vilket kan leda till att förutsättningarna för din assistans kan komma att förändras. Du som assistanstagare är också skyldig att informera om det sker några förändringar i din situation som kan komma att påverka din assistans.

Varför behöver man juridisk hjälp?

LSS-lagen är en s.k. rättighetslag vilket innebär att du kan kräva den rätten i en domstol, om så skulle behövas. I vårt arbete stöter vi ofta på människor som inte har beviljats den assistans de uppenbart har rätt till och behov av. Juridisk hjälp är ofta avgörande för om du kan få den rätten tillgodosedd.

Vad kostar den juridiska hjälp som man kan få?

Den juridiska hjälp, i samband med personlig assistans, som vi kan erbjuda dig som klient hos oss är kostnadsfri och ingår som en del av vår service till dig. Som kund hos oss kommer du inte att lämnas ensam i en sådan process.

Var finns HadiCare AB?

HadiCare AB har sitt huvudkontor på Möllevången i centrala Malmö, men har verksamhet över hela Sverige. Vi träffar alltid personligen våra kunder och klienter, oavsett om du bor i Piteå eller i Smygehuk.

Jag vill bli kund hos er, hur gör jag?

Det är enkelt. Du tar kontakt med oss, genom telefon, e-post eller helt enkelt genom att besöka oss på vårt kontor centralt beläget ett stenkast från Möllevångstorget i Malmö. Läs mer på denna sida.

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.