Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Om oss

/Vår verksamhet bygger på tre ledord

Vi har tre ledord som definierar vår verksamhet i vårt arbete med kunder, klienter och medarbetare:

Helhetssyn – kompetent engagemang – mångfald

Att ha en helhetssyn betyder att vi ser individen, dvs. att du som är vår klient eller vår medarbetare är en del i ett större sammanhang. Vi förstår att individens livskvalitet påverkas av en mängd faktorer som samverkar med varandra. Dessa faktorer kan vara individens sociala kontext, dennes familjeförhållanden, intressen och ambitioner tillsammans med individens möjligheter att interagera och samverka med samhället i stort.

Ett kompetent engagemang betyder för oss att vi är engagerade och ett bra engagemang förutsätter både en professionell yrkeskompetens och ett hjärta som förutsättning för ett bra arbete tillsammans med dig som klient eller medarbetare.

Det vi gör inom HadiCare utgår från denna centrala grundsyn. Och ur denna grundsyn kommer också vår vilja till att ge dig som klient eller brukare det mest kompetenta engagemang som vi kan ge dig.

Mångfald är idag ett ganska slitet ord och kan i många sammanhang vara nästan som en kliché eller en tom fras som nästan som på rutin skall vara med. Men mångfald för oss är en självklar verklighet. Vi är nyfikna och trygga och vi ser möjligheter i olikheterna. Alla individer har en egen och unik väg till självförverkligande. Detta är något som vi vill främja och skapa utrymme för.

Utifrån detta ger vi dig en trygg och helhetlig assistanslösning med en genuin förståelse av dig som person, präglad av social kulturell och mänsklig kompetens där just du befinner dig i centrum.

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.