Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Kvalitet

/Ett medvetet kvalitetsarbete

För oss på Hadicare är kvalitetsarbetet en naturlig del av vår verksamhet. Vårt verksamhetssystem syftar till att vi ständigt ska bli bättre och det är våra kunder som i första hand ska uppleva detta. Vi tror nämligen på det starka sambandet – om våra kunder är nöjda så går det bra för Hadicare.

Vi arbetar med kvalitet på följande sätt:

  • Internt kvalitetsarbete
    Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet ska fungera effektivt och att möjliga förbättringar genomförs på ett effektivt sätt. Vi informerar också öppet företagets intressenter om detta arbete. Vi följer de krav och kvalitetsbestämmelser som berör verksamheten. Medarbetarna utbildas löpande teoretiskt och praktiskt så att även kvalitetsmedvetandet och förståelsen för kvalitetsarbetet ökar i verksamheten vilket leder till att verksamheten ständigt förbättras.

  • Kunder
    En förutsättning för en bra verksamhet är nöjda kunder. För att kunna uppfylla kunders krav sker undersökningar i form av skriftliga eller muntliga enkäter kring kunders uppfattning. Dokumentationen från dessa enkäter lagras och rapporteras bl a vid ledningens genomgång. Enkäterna följer en mall vare sig den utförs muntligt eller skriftligt.

  • Kvalitetsplan
    Kvalitetsplanen är ett levande dokument som omfattar avsnitt för bland annat ledningens ansvar, befogenheter och kommunikation, kvalitetsmål, kvalitetskrav, dokumentation, avtal, internrevision, förbättringar samt riskbedömning.

Publicerad: 2013-05-01
Senast uppdaterad: 2013-06-20

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.