Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Personuppgifter

/Hur vi lagrar eventuella uppgifter om dig

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig
HadiCare AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.hadicare.com.

Ändamål för behandlingen
Hadicare AB behandlar dina personuppgifter:

  • när du lämnar in ditt CV
  • när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Rätt att begära information
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos HadiCare AB oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Publicerad: 2013-05-01
Senast uppdaterad: 2013-05-27

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.