Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Waxannu kaa caawinaynnaa

In aad cod­sa­tid kal­kaa­liye gaar ah wexy u muuqan kar­taa arrin adag oo dhib badan, gaar ahaan had­dii la rabo wax dhaaf­si­i­san buux­in­ta iyo diris­ta foom­ka cod­si­ga daba­deed­na si aamus­naan ah loo sugo go’aanka.

Wax­an­nu hada­ba kaa caawin kar­naa:


  1. Diy­aarin­ta waxy­aa­ba­ha cad­day­naya baa­hi­daa­da,

  2. isku dub­ba­rid­ka qodob­ba­da loo baa­han yahay si wakaa­lad­da cay­mis­ka buls­ha­da (För­säk­rings­kas­san) ama deg­ma­daa­du u same­ey­aan baad­hitaan buuxa oo aan kaa dhan ahayn,

  3. xid­hi­id­h­ka hey’adaha dowlad­da,

  4. had­dii loo baah­do looyar (shar­ciy­aqaan aan­nu kuu qaq­ban­no) kaas oo la xid­hi­id­ha cod­si­ga,

  5. diy­aarin­ta shaqaa­le ku hab­boon rabi­taan­kaa­ga iyo baa­hi­daa­da iyo

  6. arri­ma­ha la xid­hi­id­ha dhaqaa­la­ha iyo maamul­ka shaqaa­la­ha.


Arri­ma­haa­si dabcan wax­ay ku xid­ha­ny­i­hi­in baa­hi­daa­da iyo rabi­taan­kaa­ga.