Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Lediga tjänster

Då vi har ledi­ga tjäns­ter pub­li­ce­rar vi dem på Arbets­för­med­ling­ens plats­bank som du kan besö­ka genom att föl­ja län­ken nedan.Genom Plats­ban­ken kan du pre­nu­me­re­ra på nya annon­ser via e-post. På så sätt får du en ome­del­bar notis när vi läg­ger ut en annons.


Vid frå­gor röran­de anställ­ning är du väl­kom­men att kon­tak­ta oss på tele­fon:
040 – 97 91 59  eller e-post: ansokan@hadicare.com.