Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Vanliga frågor

Har ni någ­ra ledi­ga tjäns­ter just nu?
Ta en titt under sidan ledi­ga tjäns­ter. Där visas de annon­ser som just nu lig­ger ute på Arbets­för­med­ling­ens hem­si­da.

Kan jag läm­na in en spon­ta­nan­sö­kan?
Ja, använd vårt ansök­nings­for­mu­lär. Vi kan kom­ma att kon­tak­ta dig när ledi­ga tjäns­ter utly­ses.

Vil­ka anställ­nings­vill­kor har ni?
Läs mer under sidan vill­kor och för­må­ner.

Vem kon­tak­tar jag om jag vill veta mer?
Kon­tak­ta verk­sam­hets­chef via mail suzanne.abbod@hadicare.com eller tele­fon 0760 – 20 55 87.