PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
LSS

Lagänd­ring i LSS 1 novem­ber 2019

 

Från den 1 novem­ber 2019 bedöms hjälp­be­ho­vet and­ning som ett grund­läg­gan­de behov. Vill­ko­ren för det­ta är

 

  • Det krävs en doku­men­te­rad ned­sätt­ning av någon av andningsfunktionerna.
  • Det är en risk för den enskil­des häl­sa, ytterst den enskil­des liv, om hjäl­pin­sat­ser­na inte ges.

 

Nya lagänd­ring­ar om and­ning och sond­mat­ning föreslås trä­da i kraft den 1 juli 2020

 

Inne­bör­den i den före­slag­na lagänd­ring­en är att samt­li­ga hjälp­mo­ment vid and­ning och sond­mat­ning ska vara grund­läg­gan­de behov som ger rätt till per­son­lig assi­stans. För­sla­get har nyli­gen läm­nats till lagrå­det för granskning.

0