COVID-19

COVID-19

Påmin­nel­se till Hadi­Ca­res kun­der och med­ar­be­ta­re om smitt­sprid­ning av Coro­na­vi­ru­set Covid 19! 

-Und­vik sto­ra folk­sam­ling­ar
-Tvät­ta hän­der­na med tvål och varmt vat­ten.
-Använd hand­sprit!

 

Om du kän­ner dig för­kyld eller upp­le­ver halsont! Utsätt inte någon annan för smitta.

1. Stan­na hem­ma och ta hand om din hälsa.

2. Med­de­la sna­rast till Hadi­Ca­re om ditt häl­so­till­stånd och när du bör­jar kän­na dig frisk.


Ring Suzan­ne på 0760 – 205587 eller Moham­med på 0704 – 415605