HadiCare

HadiCare flyttar till nya lokaler

Från och med 1 augusti är Hadi­Ca­res kon­tor belä­get på Helm­felts­ga­tan 2 i Mal­mö nära Tri­ang­elns Sta­tion och Mal­mö Ope­ra. Stads­buss lin­je 1 stan­nar pre­cis utan­för.

Väl­kom­men!