PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Dane kontaktowe

Odpowi­a­damy chęt­nie na Two­je pyta­nia o apli­kacjach, listach cza­sowych, środ­kach pomo­cy i na innepy­ta­nia, któ­re są zwi­a­za­ne z oso­bistą asysta.

Dzwoń, napisz, lub odwiedź nas w naszym biurze.

Tele­fon
040 – 97 91 59

Fax
040 – 12 51 10

Jour
0704 – 41 56 05, 0760 – 20 55 87 (po god­zi­nach urzędowania)


Bank-giro
200‑7722

Orga­ni­sa­tions­num­mer
556742 – 3784

Adres biu­ra
Helm­felts­ga­tan 2
211 48 Malmö

Post­a­dress
Box 17607
200 10 Malmö