PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Kon­takt­a oss


Vi sva­rar gär­na på dina frå­gor om ansök­ning­ar, sche­malägg­ning, hjälp­me­del och and­ra frå­gor som har med per­son­lig assi­stans att göra. Ring, skriv eller tit­ta in på vårt kon­tor så hjäl­per vi dig. 

Kundtjänst 

040 – 97 91 59 

Besöksadress 

Helm­felts­ga­tan 2 211 48 Malmö 

Epost 

kontakt@hadicare.com

Postadress 

Box 176 07 200 10 Malmö 

Fax 

040 – 12 51 10

Företaget 

Orgnr: 556742 – 3784 Bank­gi­ro: 200 –7722